Lương Minh Trang đăng tâm thư! Vinh Râu đang giả tạo chăng!?

Nguyên văn tâm thư của Lương Minh Trang viết trên trang cá nhân của mình: “Đôi khi tự hỏi tôi đã sai ở đâu? Chắc là ngay từ khi bắt đầu nhỉ? Lịch sử còn có cột mốc giai đoạn thời gian, ấy thế mà tâm lý và suy nghĩ của con người mà mọi…
Read more