ngan hang tu nhan

Nợ tiền không trả là đang gieo nghiệp “nghèo hèn”!

Nợ tiền không trả là cách họ đang gieo nghiệp nghèo hèn cho mình mà không hề hay biết. Theo giáo lý nhà Phật, trong cuộc đời có 4 thứ tuyệt đối ta không nên mắc nợ, đó là tiền bạc, là trách nhiệm, là ân tình và thời gian. Vì sao lại như vậy?…
Read more