ngân hàng tư nhân

Như thế nào là cho vay nặng lãi, mức xử phạt ra sao? (Tổng hợp ý kiến)

Như thế nào là cho vay nặng lãi, mức xử phạt ra sao? (Tổng hợp) 1. Vay tiền hiện nay là một giao dịch phổ biến, tuy nhiên nhiều người đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết cũng như sự cần thiết của bên vay mà đưa ra mức lãi suất trên trơi. Dưới đây…
Read more