ngan hang tu nhan

Quyền riêng tư khi sử dụng Facebook?

Em có tạo một nhóm kín ( bí mật ) trên Facebook. Trong đó em có thêm các bạn của em vào để trò chuyện, trao đổi với nhau cho dễ. Nhưng cô em được một bạn khác thêm vào khi chưa có sự đồng ý của người tạo ra nhóm là em. Cô đã…
Read more