[Google Play] Hướng dẫn đưa một Game và ứng dụng lên Google Play [CH Play] | Bank™Tư Nhân

[Google Play] Hướng dẫn đưa một Game và ứng dụng lên Google Play [CH Play]

Giải quyết khó khăn tài chính mùa Covid!

[Google Play] Hướng dẫn đưa một Game và ứng dụng lên Google Play [CH Play]

Hướng dẫn đưa một game lên google play? Các bước là gì ?


Sau khi đã hoàn thiện ứng dụng bạn cần đưa ứng dụng lên google play. Các bước để đưa 1 ứng dụng lên Google Market hay Google Play :

Bước 1: Build ứng dụng của bạn ở chế độ Release
– Tạo một bản buil Release (APK Release) : chỉ có bản Build Release có chữ kí mới được phép Upload.
Đừng lo lắng việc này được thực hiện đơn giản dựa vào Eclipse.
Bước 2: Upload lên Android Market
– Đăng kí Developer Console
  + Tạo một tài khoản Visa có tối thiểu 25 USD trong tài khoản – Khoản phí để được Upload ứng dụng
  + Đăng kí Developer Console
– Upload ứng dụng
Làm như thế nào ?

Bước 1:
Build bằng Eclipse
 – Clean Project
 + Click Project => Clean => chọn Clean Project selected below => Tick chọn Project của bạn

– Export APK
 + File => Export => Android => Export Android Application => Next

+ Select Project Export => Next

+ Key Store Selection => Tick Create new key store => Chọn vị trí đặt và tên Key store và điền Password của Key store

Lưu ý : Giữ bí mật Password Key store của bạn 

– Nên lưu trữ Key store lại (Có thể sẽ dùng khi bạn update ứng dụng) 
 + Next => Điền vào alias và mật khẩu Alias, Validity year : số năm khóa của bạn có giá trị và nên để nó lớn hơn 25 năm.

 + Điền đầy đủ các thông tin về nhà sản xuất phía dưới
 + Next => chọn vị trí sẽ đặt apk và tên apk
 + Finish => Apk của bạn đã được tạo ra trong folder chọn bên trên
 + OK chúc mừng apk của bạn đã có thể upload lên android market 🙂

Bước 2 : Upload lên Android market
 – Tạo một tài khoản visa có tối thiểu 25 USD trong tài khoản – Khoản phí để được Upload ứng dụng: tôi chọn ACB 🙂 tạo tài khoản miễn phí và dịch vụ khá ổn.
 – Đăng kí Developer Console

  + Đăng nhập với Account google của bạn 
  + Có thể là gmail và làm theo 3 hướng dẫn cơ bản :
      Create a developer profile
      Agree to the Developer Distribution Agreement
      Pay a Registration fee ( $25.00) with your credit card (using Google Checkout)
Tham khảo :
    http://developer.android.com/distribute/googleplay/publish/index.html
    http://developer.android.com/distribute/googleplay/publish/register.html

Câu hỏi thường gặp :
1.Tại sao khi upload ứng dụng lại xảy ra lỗi ?
– Có thể có 3 nguyên nhân chính :
  + Ứng dụng build ở dạng debug – Export ở dạng Release hướng dẫn trên
  + Chưa có chữ kí (sign) : tạo Key store và kí như hướng dẫn trên
  + Những tài nguyên ko dùng đến trong “res” folder cần được xóa hết : xóa hết tất cả các file ko dùng đến trong chương trình chứa trong thư mục res.

2.Nếu đã làm đúng hướng dẫn và không được bạn hãy clean project và export lại .
3.Khi thanh toán sử dụng thẻ visa bạn cần 3 thông tin :
– mã thẻ là số thẻ ghi ở mặt trước : 16 số
– Mã số bí mật là 3 số cuối cùng ở mặt sau
– Ngày hết hạn : số ở mặt trước của thẻ ghi tháng và năm ví dụ : 08/19 nghĩa là tháng 8 năm 2019
Nguồn thewallandroid

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *