Chèn quảng cáo vào các vị trí khác nhau trong bài đăng blogspot | Bank™Tư Nhân

Chèn quảng cáo vào các vị trí khác nhau trong bài đăng blogspot

Giải quyết khó khăn tài chính mùa Covid!

Chèn quảng cáo vào các vị trí khác nhau trong bài đăng blogspot

Ví dụ một mã quảng cáo của có dạng như sau:

<script type=”text/javascript”><!– google_ad_client = “pub-2130301322121363”; /* 250×250, Được tạo ra 20/03/2011 */ google_ad_slot = “4280005562”; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; //–> </script> <script type=”text/javascript” src=”http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js”> </script>

1. Chèn trực tiếp vào tiện ích HLMT/ JavaScript
Vào Design – Page Elements – Add a Gadget – chọn HTML/JaveScrip và dán đoạn mã quảng cáo vào.

2. Chèn vào Template của Blog


Đây là cách được nhiều blogger sử dụng vì quảng cáo sẽ hiện thị trong bài đăng, có thể thay đổi được kích thước và hiển thị được ở nhiều vị trí tối ưu trên blog. .
Sau khi chuyển đổi bạn nhận được một mã mới, sử dụng mã này mới có thể chèn vào Template
a/ Chèn trên đầu và dưới tiêu đề bài đăng nhưng dưới tiêu đề blog 
Vào Mẫu (Design) 
– Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) 
– Chọn Mở rộng tiện ích mẫu (Expand Widget Templates)
– Tìm đoạn code sau:

<div class=’post-header-line-1’/>

– Chèn ngay vào dưới nó đoạn mã sau:

<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘>
<p class=’ads’>     Code quảng cáo của bạn
</p>
</b:if>

b/ Chèn vào dưới cuối mỗi bài đăng

– Bấm (Ctrl + F): Tìm đoạn code tương tự sau:

<div class=’post-body entry-content’>
<p><data:post.body/></p>
<div style=’clear: both;’/>
</div>

– Chèn vào ngay dưới nó đoạn mã sau:

<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘>
<p class=’ads’>

 Code quảng cáo của bạn

</p>
</b:if>

c/ Hiện quảng cáo bên trái mỗi bài đăng

– Bấm (Ctrl + F): Tìm đoạn code tương tự sau:

<div class=’post-header-line-1’/>

– Chèn vào ngay dưới nó đoạn mã sau:

<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘>
<p class=’ads’ style=’float:left’>

        Code quảng cáo của bạn

</p>
</b:if>

d/ Hiện quảng cáo bên phải mỗi bài đăng
– Bấm (Ctrl + F): Tìm đoạn code tương tự sau:

<div class=’post-header-line-1’/>

– Chèn vào ngay dưới nó đoạn mã sau:

<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘>
<p class=’ads’ style=’float:right’>

      Code quảng cáo của bạn

</p>
</b:if>

Chúc các bạn thành công!
[Tham khảo vntxt]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *